TELEMARKS HISTORIE er den første breie, samla framstilling av Telemarks historie. Det omfattar tre rikt illustrerte bind med til saman fleire hundre historiske bilete, nye foto, biletkunst, temakart og grafiske framstillingar - Bind 1 FØR 1814 (Redaktør Øystein Rian) - Bind 2 1814–1905 (Redaktører: Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf) - Bind 3 ETTER 1905 (Redaktørar: Olav Rovde og Ingvar Skobb

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarframstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Telemarks historie 3: Etter 1905 

  Rovde, Olav; Skobba, Ingvar; Berntsen, Harald; Sem Furu, Jorunn; Tveitereid Gulliksen, Øyvind; Kjeldstadli, Knut; Norseng, Per G.; Olstad, Finn; Sørbø, Tommy; Vike, Halvard (Vigmostad & Bjørke, 2015)
 • Telemarks historie 2: 1814 - 1905 

  Schrumpf, Ellen; Agøy, Nils Ivar; Skobba, Ingvar; Myhre, Jan Eivind; Østberg, Kai; Olsnes, Aanund; Solberg, Olav; Fjågesund, Peter; Storesund, Asbjørn (Vigmostad & Bjørke, 2015)
 • Telemarks historie 1: Før 1814 

  Rian, Øystein; Dørum, Knut; Holberg, Eirin; Berge, Vigdis; Hansen, Lars Ivar; Morten, Øystein; Aronson, Elisabeth; Pedersen, Svein Aas; Baklid, Herleik (Vigmostad & Bjørke, 2015)
  3-binds verket Telemarks historie

Se mer


DSpace software copyright © 2002-2013  Duraspace
Theme by Atmire
Webmaster: Per Magnus Holtung og Ole Cato Riseberg
Technical webmaster: Christian Lunden
Editor: Library Director Frode Bakken